Ziek melden

Vanaf 8.00 uur is de school telefonisch bereikbaar voor het afwezig melden van uw kind. Omdat kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn, worden ziekmeldingen en verzuim door ons bijgehouden. Het is dan ook belangrijk dat u ons bericht waarom uw kind niet op school kan komen. Bij ziekte vernemen we graag wat de aard van de ziekte is, zodat eventueel besmettingsgevaar kan worden voorkomen.